Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://lamberiapont.hu/elerhetoseg weboldalon elérhető, illetve személyesen történő szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Lambéria Pont Kft. (továbbiakban Vállalkozás), a Megrendelő (továbbiakban: Felhasználó) részére áruértékesítést végez.

Felhasználó a Weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Vállalkozás nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése lenne a weboldal működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan, akkor a következő elérhetőségeken érdeklődhet:

A weboldal üzemeltetőjének adatai:

neve: Lambéria Pont Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelyének címe: 1188 Budapest, Vezér utca 76.

telephely címe: 1239 Budapest, Orbánhegyi dűlő 2.

telefonszáma: +36 20 412 4661

elektronikus levelezési címe: lamberiapont@gmail.hu

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-184367

adószáma:

EUTR/ FELIR azonosító: 24824514-2-43 AA5847352

pénzforgalmi jelzőszáma K&H Bank Zrt. 10401024-50526755-81811002

A Vállalkozás üzleti tevékenységének helye székhelyének címével nem egyezik meg.

A Cég a távollévők közötti szerződés megkötése során a saját nevében jár el.

A Jelen Szabályzat hatálya minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet a Felhasználó a Vállalkozás által üzemeltetett weboldalon történő megrendeléssel kezdeményez.

I./A.) Ajánlatkérés, rendelés menete – amennyiben egyedi ajánlatot kér, vagy e-mailben lép velünk kapcsolatba

1.1. Felhasználói adatok megadása

Amennyiben egyedi ajánlatot kér a Felhasználó az ajánlatadáshoz és a szállításhoz szükséges adatokat a weboldal felületén megtalálható „Elérhetőség” menüpontba a lamberiapont@gmail.hu e-mail címen kér ajánlatot, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a weboldal részére:

Ajánlatkérési adatok:

o Név

o Email cím

o Cím

o Telefonszám

o Üzenet

o Fájl feltöltés (adott esetben)

Felhasználó jogosult az ajánlatkéréskor megadott adatait bármikor törölni a lamberiapont@gmail.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a weboldal köteles haladéktalanul gondoskodni a megadott adatok törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A Felhasználó vállalja, hogy az ajánlatkérés során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Telefonon nem áll módunkban rendelést felvenni! Ennek oka a félrehallás vagy félreértés elkerülése, továbbá így visszakereshetők a megrendelés előzményeit.

1.2. Ajánlatadás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését követően a Vállalkozás legkésőbb 72 órán belül ajánlatot küld a Felhasználó részére, és szükség esetén telefonon, vagy e-mailben egyeztett a Felhasználóval az ajánlatban szereplő termékekről és egyéb szolgáltatásokról (pl. aktuális készlet, impregnálás, vágás, szállítási információk, fizetés módja stb.).

A Vállalkozás árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül, a Vállalkozás és Felhasználó között még nem jön létre szerződés. A kiadott árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumban érvényes. Az ajánlat tartalmazza a Felhasználó által az ajánlatkérés során megadott adatokat az ajánlatkérés sorszámát, dátumát, érvényességét, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, a szállítási díját (adott esetben) és a fizetendő összeget.

A Vállalkozás fenntartja a jogot a már rögzített ajánlatkérések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor, a Vállalkozás nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

1.3. Megrendelés, ajánlati kötöttség

Amennyiben a Felhasználó – az ajánlat érvényességi ideje alatt – elfogadja a Vállalkozás ajánlatát és írásban megrendeli a termékeket, abban az esetben Vállalkozás díjbekérőt küld a megrendelésről, vagy telephelyi átvétel esetén előkészíti a termékeket, amennyiben személyes átvétel/ fizetés történik. A díjbekérő tartalmazza a Felhasználó által az ajánlatkérés során megadott adatokat a díjbekérő sorszámát, dátumát, a fizetési határidőt, a megrendelt termékhez tartozó elemek

felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, a szállítási díját (adott esetben) és a fizetendő összeget.

A Felhasználó részéről az ajánlat elfogadása ajánlati kötöttséget hoz létre, a Vállalkozás és Felhasználó között szerződés jön létre és a megrendelés véglegesítéséhez a Felhasználónak a fizetési határidőn belül a megrendelés összegét át kell utalnia. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Felhasználót terheli. Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben a Vállalkozásnak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását.

1.4. Fizetés

Díjbekérő alapján előre utalás bankszámlára: a Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, átvételét megelőzően fizeti meg a rendelés után e-mailben megkapott díjbekérő alapján bankszámlára történő banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a díjbekérő sorszámát minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

A szállítás módjáról az 1.6. pontban, a szállítási díjakról az 1.8. pontban tájékozódhatnak.

Készpénzzel, vagy azonnali átutalással történő fizetés a telephelyen történő átvétel esetén: amennyiben a Felhasználó a megrendelt terméket a Vállalkozás telephelyén (2335 Taksony, Fő út 134.) veszi át, abban az esetben készpénzzel, vagy azonnali átutalással is kiegyenlítheti a megrendelt termékek vételárát. A személyes átvétel esetén a Vállalkozás fenntartja magának a jogot az áruérték általunk meghatározott %-nak (akár 100%) előleg címén történő bekérésére.

1.5. Számla

A Vállalkozás a megrendelt termékek kiszállításakor vagy személyes átvételkor a Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

1.6. Szállítás, teljesítés

Az e-mailben leadott rendelések kiszállítása az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre történik, a vételár kiegyenlítését követően előre egyeztett időpontba.

A rendeléseket – a Vállalkozás döntése alapján – hétfőtől-péntekig 8:00-15:30, szombaton, 8:00 – 11.00 óra között teljesítjük. A rendelések kiszállítása előtt –az előre egyezetetett napon – a Vállalkozás telefonon értesíti a Felhasználót a várható szállítási időpontról.

A Vállalkozás felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szállítás során a tehergépkocsivezető egyedül dolgozik, ezért minden esetben számítunk a megrendelt anyagok helyszínen történő lepakolásában és átvételében a Felhasználó közreműködésére is.

Az áru lepakolása az autó mellé történik! A gépkocsivezető segít a járműről történő lerakodásban, de az áru behordásáról a Felhasználónak kell gondoskodnia. Igény esetén, külön megegyezés szerint a szállító tud rakodást biztosítani, de ezt a Felhasználónak megrendeléskor jeleznie kell felénk.

Ha a szállítás során az áru lerakása az áruátvevő (Felhasználó) mulasztása miatt elmarad, beleértve ebbe a lerakodási hely lerakásra való alkalmatlanságát, vagy a lerakodási helyszínen a Felhasználó nem biztosítja az előre egyeztetett létszámot, a Felhasználó köteles az eredménytelen szállítás költségeit megtéríteni. A behajtási engedélyhez kötött fuvarok esetén a Felhasználó kötelessége annak beszerzése.

E feltételek be nem tartásáért a Felhasználó anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Felhasználót terhelik.

A Vállalkozás a szállítást futárszolgálat igénybevétele nélkül végzi.

“Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk, világjárvány stb.) által okozott akadályoztatás esetén a Vállalkozás jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

1.7. Termékek átvétele, reklamáció

Az áruszállítás esetén a Felhasználó köteles az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. A Felhasználó köteles az átvétel időpontjában a termékek mennyiségét és minőségét ellenőrizni, mert reklamációt csak a termékek átadás – átvétele során fogaduk el.

„C” minőségű termékkel kapcsolatban reklamációt nem áll módunkba elfogadni.

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérüléseket/ észrevételeket jeleznie kell a szállítólevélen. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Vállalkozás díjmentesen biztosítja.

Felhasználó reklamációs igényével kapcsolatos észrevételeket a szállítólevélen kell jelezni.

A Vállalkozás nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul a Vállalkozásnak.

1.8. Szállítási költségek

Kiszállítási díjak a megrendelt áru mennyiségének és a kiszállítás helyszínének függvénye. A szállítás összegéről a Vállalkozás az ajánlatadás során tájékoztatja a Felhasználót.

A Vállalkozás Magyarország területén kívül nem szállít és nem értékesít.

1.9. Szállítási határidő

A megrendelések kiszállításának ütemezése az ajánlatadás során a Felhasználóval történő egyeztetést követőn történik.

1.10. Termék ára

A weboldalban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, azok minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t, de a szállítás és egyéb szolgáltatás (pl. fakezelés, válogatási felár stb.) költségeit nem. Az akciós vagy csökkentett árú termékek mellett minden esetben fel van tüntetve a kedvezmény nélküli ár is.

Az oldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. A weboldalban szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek.

1.11. Szavatosság

A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Minőségi reklamáció esetén a Vállalkozó köteles a reklamációt 72 órán belül a gyártó felé továbbítani. Ha a Vállalkozó a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe annak tevékenységéért – a kirakodásig – úgy felel, mintha maga járt volna el.

II.) Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Vállalkozás jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. szeptember 01.

III.) Tulajdonjog fenntartása, reklamáció, a termékek visszavétele

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Vállalkozás tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Vállalkozás irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

A Vállalkozás fenyő fűrészáru kiszállítása esetén reklamációt csak a kiszállítás megtörténtét követő átadás- átvétel során fogad el.

„C” osztályú termékkel kapcsolatban reklamációt nem áll módunkba elfogadni.

A Vállalkozás – egyedi elbírálás után, döntésétől függően – csak a saját raktárkészleten tartott, eredeti és sértetlen csomagolású termékeket/ fűrészárut vásárol vissza a Felhasználó téves megrendelése esetén. Visszavásárlási ár az eredeti ár 70 %-a, ugyanis a Vállalkozás 30%-os visszavételi díj levonására jogosult. A visszavételi díj nem tartalmazza a visszaszállítás díját.

IV.) Elállás a vásárlástól – internetes vásárlás (távollevők közötti szerződés létrejötte) esetén

A Felhasználó az interneten keresztül megrendelt terméket magánszemélyként a kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül visszaküldheti, így elállhat a vásárlástól. Az elállási jog nem illeti meg a jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. Az elállás joga a jogi személyt akkor sem illeti meg, ha üzleti tevékenységén kívül jár el.

A Felhasználó (magánszemély) elállási szándékát e-mailben a lamberiapont@gmail.hu-on, vagy postai úton (1185 Budapest, Vezér utca 76.) tudja jelezni felénk. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe.

Elállás esetén a Felhasználónak (magánszemély) terméket 14 napon belül, sértetlenül vissza kell juttatnia hozzánk a 2335 Taksony, Fő út 134. szám alatti címre. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó (magánszemély) elküldi a terméket (tehát nem kell megérkeznie 14 napon belül). A termék visszaküldésének szervezését és annak költségét a vásárlónak kell viselnie. Az utánvétellel visszaküldött termékeket nem áll módunkban átvenni. A visszaszállított terméknek az eredeti szállítási állapotban, sérülésmentesen, kereskedelmi forgalomban eladható állapotban (azaz pl. nem lehet sáros, feldarabolt, szögekkel teli, festett stb.) kell visszaérkeznie. Amennyiben a termék eredeti gyári csomagolásban érkezett, úgy abban kérjük visszaküldeni.

Ha a termékek nem gyári csomagolásúak, úgy különösen figyelj a megfelelő és szakszerű csomagolásra, hogy elkerülje a visszaszállítás során történő sérülést vagy törést. Amennyiben a visszaszolgáltatni kívánt árut a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül és értékcsökkent lesz, hogy a továbbiakban már nem értékesíthető, akkor az kizárja az elállási jog gyakorlását és Vállalkozó nem kötelezhető sem a vételár, sem a szállítási díj, sem az esetlegesen kapcsolódó egyéb díjak visszatérítésére! A termék sértetlen visszaérkezését követően a jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül visszatérítjük a kifizetett összeget. Az elállási nyilatkozatot az alábbi linken tölthető le: Elállási nyilatkozat

Az elállás nem azonos a termékekkel kapcsolatos reklamációval (törött, hiányos, hibás áru), amennyiben ilyen jellegű problémája van, kérem jelezze telefonon (+36 20 412 4661) és e-mailben (lamberiapont@gmail.hu) is (lsd. jelen ÁSZF 1.10., III. pontban leírtakat).

V.) Szerzői jogok

A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Lambéria Pont Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, a Lambéria Pont Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Lambéria Pont Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Lambéria Pont Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a lamberiapont.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomain nevekre, a Lambéria Pont Kft. által foglalt, minden más domain névre, annak aloldalára, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a lamberiapont.hu adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Lambéria Pont Kft. külön engedélyt ad.Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a lamberiapont.hu által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a lamberiapont.hu adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a vállalkozás a szolgáltatás igénybevétele során, a Felhasználó által feltöltött adatokat, a vonatkozó adatvédelem keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.A Vállalkozás piaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve.

VI.) Adatvédelem

A Felhasználói, illetve a rendelési adatokat a Vállalkozás védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és megőrzi, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz. Ekkor azonban az alvállalkozóinak a Vállalkozás részére átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Amennyiben a Felhasználó részéről írásbeli kérés érkezik a vevőadatok törlésére, akkor azokat a Vállalkozás az adatbázisából törli. Az adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik. Az Adatvédelmi tájékoztató letölthető változata a https://lamberiapont.hu nyitó oldal lap alján található.

To top